انجمن مدیریت کیفیت ایران IRANQMS

انتشارات ، موسسات آموزشی

درباره من:

انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیش از دو دهه فعالیت در سال 1376 با پیشنهاد رییس وقت سازمان ملی استاندارد ایران مرحوم سادات به منظور ارتقاي دانش مديريت در زمينه گسترش و پيشبرد فرهنگ كيفيت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید. انجمن مدیریت کیفیت ایران با عضویت بیش از 400 شرکت تولیدی و خدماتی و تربیت بیش از 1000 ارزیاب کیفیت توانسته در زمینه توسعه زیرساخت‌های کیفیت برای بهتر شدن وضعیت سازمان ها اقدامات گسترده ای انجام دهد، از معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت و کمک به سازمان ها برای اینکه بهتر بتوانند موقعیت خودشان را شناسایی نمایند، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری 16 دوره جایزه ملی کیفیت ایران بعنوان تنها جایزه مصوب مجلس شورای اسلامی، ثبت روز ملی کیفیت در تقویم رسمی کشور 18 آبان ، مشارکت در طرح‌هاي ملي از جمله طرح مديريت کيفيت صادرات; ، طرح مديريت اخلاق کسب و کار طرح نهضت ملي کيفيت; از جمله فعالیت‌هایی بوده که در زمینه گسترش بهبود ساختار سازمان ها به مدیریت آن ها انجام شد.به موازات این اقدامات، فعالیت‌های دیگری توسط انجمن در زمینه توسعه مدیریت کیفیت در سطح کلان کشور هم صورت گرفته که مهمترین آنها انجام پژوهشی برای مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است که این پژوهش ها پس از حدود چهار سال منجر به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور شده که تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شد.